Archiwum - Przetargi

08 maja 2007 21:01

Sprzedaż sprzętu rolniczego

Lipowiec Kościelny,08.05.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UWójt Gminy Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego będącego własnością Gminy Lipowiec Kościelny.

Przetarg ofertowy ustny odbędzie się dnia 18 maja 2007 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy /sala konferencyjna/
Szczegółowy wykaz sprzętu:
-ciągnik rolniczy Ursus – C-360 3P nr rej. CIT 1911- cena wywoławcza 11.068,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych) brutto
wadium – 1.100,00 zł
-ładowacz chwytakowy cyklop- T-214/3 – cena wywoławcza 7.702,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dwa złote) – wadium 770 zł.
Minimalne postępowanie przy składaniu ofert – 100 zł.
Informację na temat sprzętu można uzyskać w Urzędzie Gminy w dniach: 08.05.2007r. do 17.05.2007r.w godz. 8.00 do 15.00 , których udziela Andrzej Wójcik tel. 023/6555028 lub 29 wew.40
Sprzęt zlokalizowany na placu przy Urzędzie Gminy można oglądać w dniach: 08.05.2007do 17.05.2007 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu tj. 18 maja 2007r. do godz. 9.45
Na wymagany sprzęt wpłacenie wadium, należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto w banku nr BS Żuromin o/Lipowiec 31824210210000027320010002 do dnia 17.05.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział osoby które okażą dowód wpłaty wadium.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty a nie zawarcia umowy wadium przepada.Wójt Gminy
mgr Michał DanielewiczPrzeczytano: 1605 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit