Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

25 maja 2005 21:01 | Przetargi

Sprzedaż sprzętu rolniczego przejętego po Kółku Rolniczym w Turzy Wielkiej

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg ofertowy ustny na sprzedaż sprzętu rolniczego. Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 w remizie OSP w Turzy Wielkiej. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wyceną jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Lipowiec...

czytaj więcej »

09 maja 2005 21:01 | Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni drogi, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Lipowiec Kościelny.

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Lipowiec Kościelny. Kody CPV 45 23 32 53 - 7, 45 23 31 00-0, 45 23 31 42-6 Formularz zawierający warunki zamówienia można...

czytaj więcej »

09 maja 2005 21:01 | Przetargi

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wójt Gminy w Lipowcu Kościelnym ogłasza , iż w przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Lipowiec Kościelny od KM 55+614 do KM 56+527 prawa strona ogłoszonego na stronie internetowej www. lipowiec-koscielny. bazagmin.pl...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2005 21:01 | Przetargi

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545Lipowiec Kościelny tel. i fax (023) 655-50-28 , tel. 655-50-29 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “budowa...

czytaj więcej »

22 marca 2005 21:01 | Przetargi

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Lipowiec Kościelny

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny tel fax (023) 6555028. ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na budowę chodnika w Lipowcu Kościelnym polegającym na: - wykonaniu robót przygotowawczych związanych z : pomiarami, rozbiórką przepustów rurowych, regulacją...

czytaj więcej »

21 marca 2005 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 015 Józefowo - do granicy gminy Iłowo w kierunku Wierzbowa

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-549 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 60.000 euro na wykonanie robót finansowanych ze środków budżetu gminy Lipowiec Kościelny i z ZPORR nr wniosku Z/2.14/III/3.1/198/04 Przedmiot zamówienia: Przebudowa...

czytaj więcej »

21 marca 2005 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 002 Niegocin - granicy gminy w kierunku Krzywki Piaski

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-548 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 60.000 euro na wykonanie robót finansowanych ze środków budżetu gminy Lipowiec Kościelny i z ZPORR nr wniosku Z/2.14/III/3.1/199/04 Przedmiot zamówienia: Przebudowa...

czytaj więcej »

21 marca 2005 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 016 Kęczewo- do granicy gminy Kuczbork w kierunku Niedziałki

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-547 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 60.000 euro na wykonanie robót finansowanych ze środków budżetu gminy Lipowiec Kościelny i z ZPORR nr wniosku Z/2.14/III/3.1/200/04 Przedmiot zamówienia: Przebudowa...

czytaj więcej »

21 marca 2005 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 017, Turza Wielka do drogi wojewódzkiej w kierunku Wola Kęczewska.

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-546 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 60.000 euro na wykonanie robót finansowanych ze środków budżetu gminy Lipowiec Kościelny i z ZPORR nr wniosku Z/2.14/III/3.1/201/04 Przedmiot zamówienia: Przebudowa...

czytaj więcej »

16 marca 2005 21:01 | Przetargi

Nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro. na przebudowę dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelnyw miejscowościach: Lipowiec Kościelny, Rumoka, Turza Wielka, Turza Mała, Parcele Łomskie i Łomia o łącznej długości 1300 mb polegająca na : wykonaniu podbudowy, ułożeniu dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej , uzupełnieniu poboczy i oznakowaniu...

czytaj więcej »

SzybkiPit