Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

29 marca 2006 21:01 | Przetargi

przetarg drogi gminnej nr 002 Niegocin do granicy gm. Szreńsk w kierunku Krzywki Piaski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na; „Przebudowę drogi gminnej nr 002 Niegocin – do granicy gminy Szreńsk w kierunku Krzywki Piaski.” Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi nr 002 Niegocin do granicy...

czytaj więcej »

27 marca 2006 21:01 | Przetargi

przetarg na modernizację Szkoły Podstawowej w Turzy Małej

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “modernizacja...

czytaj więcej »

07 lutego 2006 21:01 | Przetargi

termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Lipowcu Kościelnym

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “termomodernizacja...

czytaj więcej »

25 stycznia 2006 21:01 | Przetargi

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipowiec Kościelny – KW 34652 Działka ozn. nr 143/1 o pow. 500 m² Cena wywoławcza (z 22% VAT): 1 952 zł Wadium: 200 zł Działka...

czytaj więcej »

18 stycznia 2006 21:01 | Przetargi

Wywóz niesegergowanych odpadów komunalnych.

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60.000 EURO NA “Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych własnym transportem w ilości około 700 kontenerów na składowisko odpadów Miączyn...

czytaj więcej »

17 stycznia 2006 21:01 | Przetargi

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Lipowiec Kościelny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kwotę poniżej 60.000 Euro na usługi Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 06 – 545 Lipowiec Kościelny OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE Gminy Lipowiec Kościelny Specyfikację istotnych warunków zamówienia...

czytaj więcej »

05 grudnia 2005 21:01 | Przetargi

przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.Zamawiający : Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, tel. (0-23)6555028/29 woj. Mazowieckie 2.Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony przy wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro. 3.Specyfikację szczegółowych...

czytaj więcej »

02 sierpnia 2005 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 008 Turza Mała - Lewiczyn

Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na wykonanie przebudowy drogi gminnej polegającej na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej o grubości każda po 4 cm na odcinku 1.252,75 m od Turzy Małej w kierunku Lewiczyna. Kod...

czytaj więcej »

06 lipca 2005 21:01 | Przetargi

Budowa wodociągu w miejscowości - Łomia - Leśniczówka

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60.000 EURO NA “Budowę sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Łomia Leśniczówka „. Formularz zawierający warunki zamówienia...

czytaj więcej »

13 czerwca 2005 21:01 | Przetargi

Przetarg na sprzedaż sprzętu rolniczego przejętego po Kółku Rolniczym Turza Wielka

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego przejętego po Kółku Rolniczym w Turzy Małej , który nie został sprzedany w dniu 10.06.2005 r. 1. Kombajn zbożowy BIZON Z056 rok produkcji 1988 cena wywoławcza 20.000 zł +VAT 22% 2. Prasa...

czytaj więcej »

SzybkiPit