Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

03 kwietnia 2007 21:01 | Przetargi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 03-04-2007 r. Zp.Dr 341-3//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28...

czytaj więcej »

25 stycznia 2007 21:01 | Przetargi

Dostawa ciągnika, ładowacza czołowego, pługu odsnieżnego i koparko - ładowarki fabrycznie nowych

Lipowiec Kościelny, dnia 25-01-2007 r. Zp-341-2/Dr/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655...

czytaj więcej »

18 stycznia 2007 21:01 | Przetargi

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Wielka.

Numer postępowania: 3410-1/07 Lipowiec Kościelny, dnia 18-01-2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29...

czytaj więcej »

09 stycznia 2007 21:01 | Przetargi

Dostawa ciągnika, ładowacza czołowego, pługu odsnieżnego i koparko - ładowarki fabrycznie nowych

Zp-341-1/2007 Lipowiec Kościelny,dn.09.01.2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj...

czytaj więcej »

22 listopada 2006 21:01 | Przetargi

przetarg ustny

Lipowiec Kościelny, dnia 21.11.2006 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza : - P i e r w s z y...

czytaj więcej »

22 listopada 2006 21:01 | Przetargi

przetarg ustny

Lipowiec Kościelny, dnia 21.11.2006 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza : - P i e r w s z y...

czytaj więcej »

11 maja 2006 21:01 | Przetargi

modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “modernizacja...

czytaj więcej »

09 maja 2006 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec Kościelny

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na : przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipowiec Kościelny od km. 0+146 do 1+140. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi polegać będzie na: mechanicznym karczowaniu karp, wykonaniu robót ziemnych, przepustów...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2006 21:01 | Przetargi

budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łomi wraz z przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię.

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “budowa...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2006 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na działkach nr 33 i 49 w obrębie wsi Lewiczyn

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60.000 EURO NA “Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego na działkach nr 33 i 49 w obrębie miejscowości Lewiczyn „. Przedmiot zamówienia: Przebudowa...

czytaj więcej »

SzybkiPit