Archiwum - Komunikaty

11 kwietnia 2008 14:08

obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 013 Łomia do granicy Mława Wólka

OŚ.7624/DŚ/1/2008                                                        Lipowiec Kościelny, dn. 09.04.2008 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym nr ew.: 235.

Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz.         8:00-15:00.

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

 

 

 

Otrzymują:


1. Wnioskodawca: Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
2. Właściciele nieruchomości wg wykazu:

-         Urząd Miasta w Mławie;

-         Henryk i Maria Cichoccy;

-         Tadeusz i Edwarda Chocholscy;

-         Jacek i Dorota Zarazińscy;

-         Daniel Dymczyk;

-         Cezary Łopaczewski;

-         Jadwiga Walczak;

-         Urszula Jurkowska;

-         Arkadiusz i Ewa Ciesielscy;

-         Marek i Bernadeta Fydrych.

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym. 
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
    Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a

 

Przeczytano: 1460 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit