Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Ogłoszenia

07 sierpnia 2019 14:03 | Ogłoszenia

Ogłoszenie LGD

06.08.2019r.

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY -LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO NIEMIEC W RAMACH OPERACJI

Pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”
 W DNIACH 09-13 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Niemiec

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

- Nabycie przez osoby z obszaru SSS - LGD i reprezentujących instytucje rynku pracy (PUP, WUP) i przedsiębiorców poziomu wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej


WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU LGD

-przedsiębiorców,

-podmiotów doradczych,

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze rynku pracy,

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 14 SIERPNIA br. do godz. 16.00  na adres:biuro@ssslgd.pl ,info@ssslgd.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: 23 672 13 79

 

Karta zgłoszeniowa

Przeczytano: 269 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit