Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Ogłoszenia

07 marca 2018 11:08 | Ogłoszenia

„Startuj z Mazowsza” konkurs skierowany do start-up’ów

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje w tym roku nowy konkurs skierowany do start-up’ów pod nazwą „Startuj z Mazowsza”.

 

Celem konkursu „Startuj z Mazowsza” jest wsparcie młodych firm o atrakcyjnej formule innowacyjności i dużym potencjale wzrostu, odnoszących sukcesy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (np. usług, produktów).

 

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

 

Powodzenie realizacji tej inicjatywy, czyli wpłynięcie dużej liczby wniosków konkursowych w dużym stopniu uzależnione jest od skutecznej kampanii informacyjno – promocyjnej.

 

 

Wydział Regionalnego Systemu Innowacji

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

tel: 022 59 79 758

e-mail: innowator@mazovia.pl; karolina.nowakowska@mazovia.pl

 

www.innowacyjni.mazovia.pl

www.mazovia.pl

Przeczytano: 574 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit