Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
https://lipowieckoscielny.pl

14 stycznia 2019 10:47 | Ogłoszenia

Informacja o ogłoszonych przez SSSLGD w Ciechanowie naborach wniosków

Uprzejmie informujemy, iż SSSLGD w Ciechanowie ogłosiło naborów wniosków na dofinansowanie projektów w 2019r. w zakresie:

TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNYCH PRODUKTÓW ROLNYCH

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PARTNERSKIE PODMIOTÓW Z OBASZRU LGD

URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH I ROZWIJAJĄCYCH RYNKI ZBYTU LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Nabór będzie trwał od 28.01.2019r. do 11.02.2019r.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ssslgd.pl

Zapraszamy do udziału.