Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

26 marca 2019 12:44 | Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na publikację 2 ogłoszeń prasowych promujących projekt i 1 ogłoszenia o naborze uczestników do projektu projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

 dn. 29.03.2019r.

 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, iż w zaproszeniu do składania ofert na  publikację 2 ogłoszeń prasowych promujących projekt i 1 ogłoszenia o naborze uczestników do projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w pkt. V, ppkt. 2 wystąpił błąd w dacie, jaką należ wpisać nakopercie ze składaną ofertą. Data ta to nie 05.04.2019r. a 09.04.2019r. Za błąd serdecznie przepraszamy

Prawidłowy zapis: 

2„Oferta w postępowaniu: „publikacja 2 ogłoszeń prasowych promujących projekt i 1 ogłoszenia o naborze uczestników do projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 09.04.2019 roku, godz. 13:30”.

(nazwa zadania nadana przez Zamawiającego)"

Przeczytano: 334 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit