Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
https://lipowieckoscielny.pl

15 października 2020 09:17 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 840.000,00zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści tysięcy złoty 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2020 rok”

Załączniki:

zapytanie_ofertowe.pdf [229.46 KB]

zalaczniki.zip [1.36 MB]

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [270.1 KB]