Przetargi

13 czerwca 2019 10:01 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”.

DOŚ.271.3.2019 Lipowiec Kościelny, 13.06.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa zamawiającego : GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny REGON: 130378232 NIP: 569-176-00-28 tel / fax: 23/6555028 e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Odbiór...

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 11:36 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 61 I 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.2.2019 Lipowiec Kościelny, dnia 10.06.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW 61 i 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel....

czytaj więcej »

26 marca 2019 12:44 | Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na publikację 2 ogłoszeń prasowych promujących projekt i 1 ogłoszenia o naborze uczestników do projektu projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

dn. 29.03.2019r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, iż w zaproszeniu do składania ofert na publikację 2 ogłoszeń prasowych promujących projekt i 1 ogłoszenia o naborze uczestników do projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa...

czytaj więcej »

08 marca 2019 10:13 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOŚ.271.1.2019 Lipowiec Kościelny, 08.03.2019 NA DOSTAWĘ POSPÓŁKI NATURALNEJ ORAZ PIASKU NATURALNEGO DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIEKNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23)...

czytaj więcej »

SzybkiPit