Przetargi

09 lipca 2015 13:57 | Przetargi

Zapytanie ofertowe - Odbiór i unieszkodliwianie azbestu

Załącznik Nr 1 DOŚ 7013.1.2015 Lipowiec Kościelny, 09.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10 /A/2015 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę odbioru i utylizację wyrobów...

czytaj więcej »

01 czerwca 2015 14:37 | Przetargi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny - drugi przetarg

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lipowieckoscielny.pl Lipowiec Kościelny: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie...

czytaj więcej »

29 maja 2015 09:00 | Przetargi

Termomodernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczo-usługowego o garaż dla samochodów strażackich- ETAP I.

Lipowiec Kościelny: Termomodernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczo-usługowego o garaż dla samochodów strażackich - ETAP I. Numer ogłoszenia: 128278 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

SzybkiPit