Przetargi

21 sierpnia 2018 14:08 | Przetargi

zapytanie ofertowe na budowę Otwartej Strefy Aktywności w m. Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny , dnia 21.08.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.5.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty...

czytaj więcej »

13 czerwca 2018 11:35 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 274 W MIEJSCOWOŚCI ŁOMIA GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.9.2018 Lipowiec Kościelny, dnia 13.06.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW 274 W MIEJSCOWOŚCI ŁOMIA GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II....

czytaj więcej »

22 maja 2018 08:40 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie poszerzenia drogi gminnej nr ew 485 i 230 2 w miejscowości Niegocin Gmina Lipowiec Kościelny

DOŚ.271.8.2018 Lipowiec Kościelny, dnia 22.05.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE POSZERZENIA DROGI GMINNEJ NR EW 465 I 230/2 W MIEJSCOWOŚCI NIEGOCIN GMINA LIPOWIEC KOŚCIEKNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II....

czytaj więcej »

21 maja 2018 10:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym"

Lipowiec Kościelny , dnia 21.05.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.2.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny , 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty na remont...

czytaj więcej »

09 maja 2018 12:13 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 548.771,14zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 14/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2018 rok”

RFN.3021.23.1.2018 Lipowiec Kościelny, 09.05.2018r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego –Wójta Gminy Lipowiec Kościelny zapraszam do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w...

czytaj więcej »

07 maja 2018 13:19 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY W 2018 r.

Lipowiec Kościelny, 07.05.2018 r. DOŚ.271.6.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa zamawiającego : GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny REGON: 130378232 NIP: 569-176-00-28 tel / fax: 23/6555028 e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl Zaprasza do złożenia ofert cenowych...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2018 12:33 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KRĘPA NR DZIAŁKI 59, GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY O DŁUGOŚCI 465 MB.

pieczęć zamawiającego DOŚ.271.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa nr działki 59, gmina Lipowiec Kościelny o długości 465 mb. Tryb...

czytaj więcej »

SzybkiPit