Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Komunikaty

24 września 2020 15:07 | Komunikaty

Informacja dotycząca przeprowadzania w Gminie Lipowiec Kościelny inwentaryzacji źródeł ciepła - MIWOP 2020

 

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH

ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia

28 września do 16 października 2020 r. na terenie Gminy Lipowiec Kościelny przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

 

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

 

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Lipowiec Kościelny będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Lipowiec Kościelny.

Mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

 

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
  • Instrukcja obsługi źródła ciepła.

 

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

 

 

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Lipowiec Kościelny” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

 

Link do ankiety: https://ekodialog.pl/inwentaryzacja/

Przeczytano: 71 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny 2020
SzybkiPit