Komunikaty

05 czerwca 2018 11:04 | Komunikaty

Informacja WKU

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W CIECHANOWIE

UL. ORYLSKA 6

06-400 CIECHANÓW

 

 

 

 

Ciechanów,  04.06.2018r.

                                                                                   

Władze samorządowe

Miast i Gmin

 wg. rozdzielnika

 

Szanowni Państwo,  pragnę podziękować za dotychczasową współpracę
w zakresie naboru do czynnej służby wojskowej.

Dziś zwracam się do Państwa  z informacją na temat powstałego
w Ciechanowie dowództwa 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) oraz 51 batalionu lekkiej piechoty.

            Informacja ta ma znaczenie dla społeczności lokalnej w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i służby na naszym terenie. W chwili obecnej rozpoczęło się szkolenie żołnierzy 51  batalionu lekkiej piechoty oraz struktur dowództwa i sztabu Brygady 5 MBOT.                       .                  
            Jesteśmy po pierwszej od lat  przysiędze wojskowej na ciechanowskim placu Jana Pawła II i realizujemy obecnie cykl powołań na następne szkolenia,  dlatego też zwracam się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat naboru do 5 MBOT a szczególnie do 51 batalionu lekkiej piechoty stacjonującego w ciechanowskich koszarach.

Proszę o umieszczenie na Państwa stronie internetowej linku do strony internetowej WKU.

 Dzięki informacji umieszczonej na państwa stronie internetowej  pragniemy
w ten sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i upowszechnić wiedzę o różnych formach pełnienia  tej nowej formacji.

W przypadku pytań do kontaktu wyznaczyłem Szefa Wydziału Rekrutacji
mjr Marcina DOMINIAK tel. 261 341 504 oraz oficera wydziału kpt. Sławomira BIRAGI tel. 261 341 506.

                                               Z wyrazami szacunku

                                                                       WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

  ppłk mgr inż.  Krzysztof FUTYMA

Wykonano w 1 egz. – a/a

mjr. Marcin DOMINIAK (tel. 261 341 504)

Dnia 18.05.2018r.

 

 

Załączniknr.1

Rozdzielnik:

Email: Gmina Ciechanów: urzad@gminaciechanow.pl

Przeczytano: 266 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit