Komunikaty

18 stycznia 2018 13:50 | Komunikaty

Uwaga! Ostrzeżenie - Poziom I

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2018 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych

zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego przekazuję Powiadomienie Poziom I.

Z poważaniem,


Aleksandra Zawadka

--
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 595-13-00, 22 595-13-01, 987
fax 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail: wczk@mazowieckie.pl
www.mazowieckie.pl

Przeczytano: 246 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit