Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Galeria

KLUB SENIORA „GORĄCE SERCA” na XVI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza w Bieżuniu "Być i czuć się potrzebnym"

W styczniu b.r. podczas szkolenia miałam przyjemność zapoznania się z pracownikiem domu kultury w Bieżuniu. Podczas rozmowy na temat działalności instytucji, w których pracujemy wynikło, że MGOK w Bieżuniu organizuje co rok przegląd klubów seniora, i Pani K. Brzezińska zapytała czy Klub Seniora GORĄCE SERCA z Lipowca nie zechciałby wystąpić podczas tegorocznego przeglądu. Po przekazaniu tej informacji lipowieckim seniorom w odpowiedzi usłyszałam: JEDZIEMY DO BIEŻNIA!!! Potem zaczęły się przygotowania, wymyślanie programu, wybór wierszy, piosenek. Od maja rozpoczęły się poważne próby z już gotowym programem artystycznym, Seniorzy ustalili również że na przegląd wystawią wykonywane przez siebie rękodzieło. We wrześniu dostaliśmy zaproszenie wraz z regulaminem XVI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza w Bieżuniu "Być i czuć się potrzebnym" 5 listopada pojechaliśmy do Bieżunia z przygotowanym programem artystycznym oraz zawożąc rękodzieło, potrawy kulinarne. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się aż 14 zespołów Klubów Seniora, lipowiacy występowali jako drudzy, program, który przygotowali to piosenki i wiersze autorskie członków lipowieckiego klubu seniora oraz układ taneczny walca. Po zakończeniu występu nasi artyści sceniczni zostali wynagrodzeni gromkimi brawami publiczności. Po zaprezentowaniu wszystkich grup seniorów jury udało się na obrady. Po kilkunastu minutach na scenie pojawili się organizatorzy i nastąpiło odczytanie wyników. Jakie było zdziwienie naszych kiedy w kategorii rękodzieło zostało wyczytane: "II miejsce w kategorii rękodzieło za wykonanie pracy metodą haftu krzyżykowego Pani Jadwiga Grzybicka KS Gorące Serca Lipowiec K."..... następnie: "I miejsce w kategorii kulinaria za PAJDE CHLEBA ZE SMALCEM I KIEŁBASA SWOJSKA - Klub Seniora Gorące Serca" (kulinaria przygotowane przez panią E.Budkę, M.Zielińską oraz M.Zatorską), i ostatnia kategoria występ artystyczny: 3 pierwsze miejsca równorzędne i tak jako pierwsi wyczytani: "Za występ artystyczny KLUB SENIORA GORĄCE SERCA z Lipowca Kościelnego".... I tak Klub Seniora Gorące Serca z Lipowca K. biorąc po raz pierwszy udział w tego typu imprezie został nagrodzony we wszystkich kategoriach w tym przeglądzie. W drodze powrotnej wszyscy mieli uśmiechy na twarzach i dyskutowali co przygotujemy na przyszły rok i z czym pojedziemy do Sierpca..., bo od Seniorów z Sierpca dostaliśmy zaproszenie do zaprezentowania się właśnie u nich.

Ilość zdjęć: 13

Spis Rolny 2020
SzybkiPit