Galeria

Akcja „ Sprzątania Świata - 2018 ”

Akcja „ Sprzątania Świata - 2018 ” W piątek 21 września br. wszystkie szkoły z terenu Gminy Lipowiec Kościelny wzięły udział w corocznym sprzątaniu świata. Uczniowie wraz z nauczycielami oraz przedszkolaki wraz z opiekunami, po raz kolejny przyłączyli się do akcji. Dzieci i młodzież zaopatrzeni w worki na śmieci, bardzo licznie przystąpili do zbierania śmieci. Sprzątano i porządkowano tereny wokół szkół, boiska szkolne, place zabaw, przyległe ulice, okoliczne przydrożne rowy. Akcję wspierał Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym. Zaopatrzył szkoły w plastikowe worki oraz zorganizował odbiór zebranych odpadów. Kampania „Sprzątanie Świata" jest corocznie podejmowana przez szkoły gminne i stanowi jeden z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej uczniów. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska naturalnego i dbanie o porządek otoczenia, w którym żyjemy. Taka akcja potwierdza fakt, że bardzo lubimy wspólnie działać, promujemy nie śmiecenie i selektywną zbiórkę odpadów. Wszystkim uczniom i nauczycielom, należą się ogromne podziękowania za zaangażowanie i udział w akcji.

Ilość zdjęć: 23

SzybkiPit