Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Galeria

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

W dniu 12.07.2015r. w m. Krępa odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brały udział drużyny młodzieżowe: 1. MDP OSP Lipowiec Kościelny – dziewczynki 2. MDP OSP Lipowiec Kościelny – chłopcy 3. MDP OSP Turza Mała - dziewczynki 4. MDP OSP Turza Mała - chłopcy 5. MDP OSP Niegocin - chłopcy 6. MDP OSP Turza Wielka I - chłopcy 7. MDP OSP Turza Wielka II – chłopcy 8. MDP OSP Turza Wielka - dziewczynki 9. MDP OSP Rumoka - chłopcy 10. MDP OSP Kęczewo – chłopcy 11. MDP OSP Krępa - chłopcy oraz drużyny seniorów kobiet i mężczyzn: 1. OSP Lipowiec Kościelny – kobiety 2. OSP Turza Mała – kobiety 1. OSP Lipowiec Kościelny - mężczyźni 2. OSP Turza Mała - mężczyźni 3. OSP Niegocin - mężczyźni 4. OSP Kęczewo - mężczyźni 5. OSP Turza Wielka - mężczyźni 6. OSP Rumoka - mężczyźni 7. OSP Krępa - mężczyźni Zawody sędziowała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Mławie w składzie 5 osobowym. Przewodniczącym składu sędziowskiego był Marek Augustynowicz. W zawodach drużyn młodzieżowych – dziewcząt, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Turza Wielka III. OSP Lipowiec Kościelny W zawodach drużyn młodzieżowych chłopców, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Turza Wielka I III. OSP Lipowiec Kościelny IV. OSP Kęczewo V. OSP Rumoka VI. OSP Turza Wielka II VII. OSP Krępa VIII. OSP Niegocin W zawodach drużyn – seniorów klasyfikacja przedstawiała się następująco: KATEGORIA KOBIET: I. OSP Lipowiec Kościelny II. OSP Turza Mała KATEGORIA MĘŻCZYZN: I. OSP Lipowiec Kościelny II. OSP Turza Mała III. OSP Krępa IV. OSP Turza Wielka V. OSP Kęczewo VI. OSP Niegocin VII. OSP Rumoka Drużyny młodzieżowe zostały nagrodzone pucharami, a każdy z uczestników otrzymał koszulkę oraz medal pamiątkowy. Drużyny seniorów otrzymały puchary za miejsca I-III.

Ilość zdjęć: 110

SzybkiPit