Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Galeria

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Ilość zdjęć: 110

W dniu 12.07.2015r. w m. Krępa odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brały udział drużyny młodzieżowe: 1. MDP OSP Lipowiec Kościelny – dziewczynki 2. MDP OSP Lipowiec Kościelny – chłopcy 3. MDP OSP Turza Mała - dziewczynki 4. MDP OSP Turza Mała - chłopcy 5. MDP OSP Niegocin - chłopcy 6. MDP OSP Turza Wielka I - chłopcy 7. MDP OSP Turza Wielka II – chłopcy 8. MDP OSP Turza Wielka - dziewczynki 9. MDP OSP Rumoka - chłopcy 10. MDP OSP Kęczewo – chłopcy 11. MDP OSP Krępa - chłopcy oraz drużyny seniorów kobiet i mężczyzn: 1. OSP Lipowiec Kościelny – kobiety 2. OSP Turza Mała – kobiety 1. OSP Lipowiec Kościelny - mężczyźni 2. OSP Turza Mała - mężczyźni 3. OSP Niegocin - mężczyźni 4. OSP Kęczewo - mężczyźni 5. OSP Turza Wielka - mężczyźni 6. OSP Rumoka - mężczyźni 7. OSP Krępa - mężczyźni Zawody sędziowała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Mławie w składzie 5 osobowym. Przewodniczącym składu sędziowskiego był Marek Augustynowicz. W zawodach drużyn młodzieżowych – dziewcząt, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Turza Wielka III. OSP Lipowiec Kościelny W zawodach drużyn młodzieżowych chłopców, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Turza Wielka I III. OSP Lipowiec Kościelny IV. OSP Kęczewo V. OSP Rumoka VI. OSP Turza Wielka II VII. OSP Krępa VIII. OSP Niegocin W zawodach drużyn – seniorów klasyfikacja przedstawiała się następująco: KATEGORIA KOBIET: I. OSP Lipowiec Kościelny II. OSP Turza Mała KATEGORIA MĘŻCZYZN: I. OSP Lipowiec Kościelny II. OSP Turza Mała III. OSP Krępa IV. OSP Turza Wielka V. OSP Kęczewo VI. OSP Niegocin VII. OSP Rumoka Drużyny młodzieżowe zostały nagrodzone pucharami, a każdy z uczestników otrzymał koszulkę oraz medal pamiątkowy. Drużyny seniorów otrzymały puchary za miejsca I-III.

pokaż więcej »

Obchody 25 - lecia Samorządu Gminnego

Ilość zdjęć: 15

W dniu 29 maja 2015r. w Gminie Lipowiec Kościelny odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym, na której świętowano 25 - lecie powstania Samorządu Gminnego. Z tej okazji na sesję zaproszono panów Wójtów, którzy sprawowali swój urząd od 1990 r. tj. Pana Krzysztofa Kitewskiego (1990-2000), Pana Michała Danielewicza (2000-2010) oraz Pana Jarosława Goschorskiego - obecnego Wójta Gminy Lipowiec Kościelny (od 2010r.). Panowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz kwiaty. Radni Gminy Lipowiec Kościelny otrzymali pamiątkowe statuetki. Ponadto 10 pracowników Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, którzy pracują w samorządzie gminnym od 1990 r. otrzymało listy gratulacyjne.

pokaż więcej »

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Ilość zdjęć: 20

W dniu 06.07.2014r. w m. Turza Wielka odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brały udział drużyny młodzieżowe: 1. MDP OSP Lipowiec Kościelny – dziewczynki 2. MDP OSP Lipowiec Kościelny – chłopcy 3. MDP OSP Turza Mała - dziewczynki 4. MDP OSP Turza Mała - chłopcy 5. MDP OSP Niegocin - dziewczynki 6. MDP OSP Turza Wielka - chłopcy 7. MDP OSP Rumoka - chłopcy 8. MDP OSP Kęczewo - chłopcy oraz drużyny seniorów 1. OSP Lipowiec Kościelny 2. OSP Turza Mała 3. OSP Niegocin 4. OSP Kęczewo 5. OSP Turza Wielka 6. OSP Rumoka Zawody sędziowała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Mławie w składzie 4 osobowym. Przewodniczącym składu sędziowskiego był kpt Tomasz Maciejewski. W zawodach drużyn młodzieżowych – dziewcząt, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Niegocin III. OSP Lipowiec Kościelny W zawodach drużyn młodzieżowych chłopców, kolejność pozycji przedstawiała się następująco: I. OSP Turza Mała II. OSP Rumoka III. OSP Kęczewo IV. OSP Lipowiec Kościelny V. OSP Turza Wielka W zawodach drużyn – seniorów klasyfikacja przedstawiała się następująco: I. OSP Lipowiec Kościelny II. OSP Turza Mała III. OSP Niegocin IV. OSP Turza Wielka V. OSP Rumoka VI. OSP Kęczewo Drużyny młodzieżowe zostały nagrodzone pucharami oraz medalami /za miejsca I-III/, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkową statuetkę. Drużyny seniorów otrzymały puchary za miejsca I-III. Sędzia Główny zawodów dokonując podsumowania rywalizacji określił, iż zawody zostały zorganizowane w stopniu bardzo dobrym, do Komisji Sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty, a bezpieczeństwo uczestników imprezy i kibiców zostało zachowane.

pokaż więcej »

SzybkiPit