Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

-Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu rekrutacji i czestnictwa w kursach i szkoleniach współfinansowanych w ramach projektu

 

logo.gif 

„Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach” 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Zarządzenie Nr 21.2012

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w kursach i szkoleniach współfinansowanych w ramach projektu POKL 5.2.1. „GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Wójt Gminy  z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach i szkoleniach współfinansowanych w ramach projektu POKL 5.2.1.„Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Rekrutacji i Administracji.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_szkoleniach_i_kursach.pdf

  zalacznik_nr_1__formularz_zgloszeniowy_i_zgoda_bezposredniego_przelozonego.doc 

  zalacznik_nr_2__deklaracja_uczestnictwa.doc 

  zalacznik_nr_3zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc 

  zalacznik_nr_4__oswiadczenie_pracodawcy_o_wkladzie_wlasnym.doc

  zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_i_akceptacji_regulaminu.doc 

  zalacznik_nr_6__wykaz_zadan_szkoleniowych_przewidzianych_w_projekcie.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit