Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

powołanie komisji

 pokl_ue.jpg [300x61]

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 19.2012

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 13 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

            Na podstawie art.19 ust.2 i art.21ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r.Nr 113,poz.759, z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania      o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zadanie 2 Projektu PO KL Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach – wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 Lider i Partnerzy” w następującym składzie:

  1. Helena Wesołek     – przewodnicząca komisji
  2. Aldona Zasina        – członek komisji
  3. Renata Zalewska    – członek komisji 
  4. Barbara Gładysz     – ekspert

§ 2.

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowiec Kościelny nr 24/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                  

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit