GRUPA DOCELOWA

GRUPA DOCELOWA to:

a)Wnioskodawca wniosku oraz Partnerzy(i ich pracownicy)

b) 4 urzędy gmin, czyli

  • Urząd Gminy Lipowiec Kościelny (17 os.),
  • UG Szydłowo  (14 os.),
  • UG Kuczbork - Osada (14 os.)
  • UG Lubowidz ( 15 os.),

c)pracownicy samorządowi 4 ww. urzędów gmin.

SzybkiPit