Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

CEL PROJEKTU

 

 

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości świadczonych usług publicznych, sprawności funkcjonowania oraz modernizacja zarządzania w 4 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. mazowieckim przez podniesienie kompetencji 60 pracowników oraz wdrożenie systemów efektywnego zarządzania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania 4 urzędami samorządu terytorialnego poprzez: -wdrożenie systemu zarządzania jakością
  2.  wzrost zaufania społecznego 4 urzędów samorządu terytorialnego przez: -przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników i wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
  3.  Podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 urzędników  z 4 urzędów gminy .m.in. z zakresu kadr i płac ,podatków, prawa pracy, zarządzania finansami, zamówień publicznych, źródeł finansowania działalności gospodarczej/inwestycji oraz umiejętności interpersonalnych.
Spis Rolny 2020
SzybkiPit