Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

POKL 5.2.1

 

logo.gif 

GMINA LIPOWIEC  KOŚCIELNY I PARTNERZY

  WE  WSPÓLNYCH  DZIAŁANIACH

 

PROJEKT  JEST  REALIZOWANY W  RAMACH:

Piorytetu V. Dobre Rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

    Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Projekt oferuje:

  • wsparcie dla kadr urzędów samorządu terytorialnego w postaci podnoszenia  ich kompetencji przez szkolenia ogólne i specjalistyczne
  •  wdrożenie uprawnień w zakresie skuteczności, efektywności i jakości świadczonych usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

GMINA SZYDŁOWO

GMINA KUCZBORK - OSADA

GMINA  LUBOWIDZ

 

 

 


 

INFORMACJE

Ogłoszenie - Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 LIDER I  PARTNERZY

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ROK 2012/2013       wersja: 28.05.2012 r.ń

 

CERTYFIKATY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

PLAKAT PROMOCYJNY

NEWSTTLETER - czerwiec 2012 

NEWSTTLETER - wrzesień 2012 

NEWSTTLETER - grudzień 2012 

NEWSTTLETER - marzec 2013

NEWSTTLETER - czerwiec 2013

NEWSTTLETER - wrzesień 2013

NEWSTTLETER - październik 2013

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis Rolny 2020
SzybkiPit