Kształtowanie centrum wsi Kęczewo w Gminie Lipowiec Kościelny

Projekt o nazwie „Kształtowanie centrum wsi Kęczewo w Gminie Lipowiec Kościelny" realizowany w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzybkiPit