Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym", nr umowy 00114-6930-UM0730107/10  RW.II./BW/0219.11-107/10 z dnia  11 maja 2011r. i aneks nr 1 do umowy z dnia 19 października 2011r.,realizowany w ramach działania 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Koszt całkowity projektu: 262112,50 zł. Koszty kwalifikowalne: 207465,36 zł. Dofinansowanie: 154000,00 zł.

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

SzybkiPit