Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Wyposażenie świetlicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym w sprzęt komputerowy, monitoring i meble

                             

Gmina Lipowiec Kościelny w lutym 2011r. podpisała umowę i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Wyposażenie świetlicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym w sprzęt komputerowy, monitoring i meble" w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty. W ramach projektu zakupiono 7 stolików pod komputery, 7 komputerów wraz z oprogramowaniem i okablowaniem, drukarkę, kserokopiarkę, skaner, oraz zainstalowano monitoring. Bezpieczeństwa dzieci korzystających z usług GCK,SiR od 15.03.2011r. pilnują 4 kamery (zewnętrzne i wewnętrzne).

Całkowity koszt projektu to 35 918,46 zł.

Dofinansowanie z PROW to 70% kosztów kwalifikowanych projektu - 17 616,20 zł.

Wkład własny Gminy to 18 302,26 zł.

 

                                        

Spis Rolny 2020
SzybkiPit