Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

   

Możliwość zapoczątkowania działań społecznych w Lipowcu Kościelnym zaistniała w Gminie Lipowiec Kościelny w 2008r., kiedy to władze Gminy pozyskały środki z Banku Światowego w ramach PPWOW na działania integracji społecznej. W ramach tych środków powstał m.in. Klub Seniora, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W zajęciach z obsługi komputera, telefonów komórkowych, w zajęciach muzycznych oraz rękodzielniczych a także w wielu wycieczkach brało udział około 120 Seniorów. Finansowanie: 2008r. – 69 695,00 zł 2009r. – 41 736,24 zł 2010r. – 20 000,00 zł Klub Seniora obecnie spotyka się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach. 

               

Zorganizowanie Dnia Matki w Gminie Lipowiec Kościelny – 2 000,00 zł Imprezę zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Lipowianki”. Panie przygotowały skromny poczęstunek dla mam, kwiatki, a dzieci z SP im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym przygotowały program słowno muzyczny.

                     

 

Zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży i osób dorosłych w Gminie Lipowiec Kościelny 2009r. - 40.000,00 zł W ramach tego działania na terenie Gminy został zorganizowany kurs języka angielskiego dla młodzieży oraz osób dorosłych, zajęcia logopedyczne dla dzieci od 3 do 7 lat oraz zajęcia aerobicu dla osób dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny. We wszystkich zajęciach wzięło udział ok. 100 osób.

              

Zorganizowanie serii imprez plenerowych w Gminie Lipowiec Kościelny 2009r. - 40.00,00 zł W ramach tego działania zorganizowano 3 festyny rodzinne – w Kęczewie, Lipowcu Kościelnym oraz w Rumoce, a także rajd rowerowy po terenie Gminy dla rodzin.

             

Organizację nauki tańca dla dzieci i młodzieży z Gminy Lipowiec Kościelny 2009r. - 30 000,00 zł. Kurs tańca został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipowcu Kościelnym. W zajęciach brało udział ok. 60 dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu Gminy. Po odbytym kursie osoby chętne mogły wstąpić do zespołu ludowego „Lipowiacy”, który działa na terenie Gminy. W ramach tego działania zespół „Lipowiacy” mógł wyjechać do Berlina, gdzie promował Gminę Lipowiec Kościelny.

                                 

Wyjazd studyjny - 10 000,00 zł Dwudniowy wyjazd został zorganizowany we wrześniu 2010r. Plan wizyty obejmował odwiedzanie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, w celu zainicjowania na terenie Gminy Lipowiec Kościelny podobnej działalności. W wyjeździe wzięło udział 25 osób z terenu gminy.

SzybkiPit