Remont remizy OSP miejscowości Lipowiec Kościelny oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny

„Remont remizy OSP miejscowości Lipowiec Kościelny oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

Wartość całkowita projektu: 616 563,36 zł

Koszty kwalifikowane: 468 364,81 zł

Dofinansowanie z PROW (75% kosztów kwalifikowanych): 351 273,00 zł

 

W ramach projektu wyremontowano świetlicę wiejską w miejscowości Łomia i remizę OSP w Lipowcu Kościelnym.

W remizie OSP w Lipowcu prace polegały na wykonaniu robót murowych, tynkowych, położeniu okładzin wewnętrznych, robotach malarskich, posadzkowych, blacharskich, robotach rozbiórkowych nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni, remoncie instalacji wody ciepłej i zimnej, remoncie instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., montażu opraw oświetleniowych i instalacji odgromowej i uziemiającej. Zakupiono także stoły i krzesła.

W świetlicy wiejskiej w Łomi prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, murowych,  betonowych, zduńsko – rozbiórkowych, tynkowych, malarskich wewnętrznych posadzkowych i blacharskich, zamontowaniu konstrukcji metalowych,. Zostały położone nowe  okładziny wewnętrzne, została pomalowana elewacja, wykonana nowa nawierzchnia. Wyremontowano instalację wody ciepłej i zimnej, instalację kanalizacyjną, c.o. , zamontowano rozdzielnie i przewody, i oprawy oświetleniowe.

                  

SzybkiPit