Drogi ZPORR

 Niegocin

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że 31 sierpnia 2005 r. zakończono realizację projektu - „ Przebudowa drogi gminnej nr 002 Niegocin - do granicy gminy w kierunku Krzywki Piaski "

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wartość inwestycji - 184 038 zł.

F I N A N S O W A N I E

75% / 138 029 zł. / - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% / 18 404 zł. / - Budżet Państwa
15% / 27 605 zł. / - Budżet Gminy

 Józefowo

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że 31 sierpnia 2005 r. zakończono realizację projektu - „ Przebudowa drogi gminnej nr 015 Józefowo - do granicy gminy Iłowo w kierunku Wierzbowa "

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wartość inwestycji - 171 552 zł.

F I N A N S O W A N I E

75% / 128 664 zł. / - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% / 17 155 zł. / - Budżet Państwa
15% / 25 733 zł. / - Budżet Gminy

 Kęczewo


Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że 31 sierpnia 2005 r. zakończono realizację projektu - „ Przebudowa drogi gminnej nr 016 Kęczewo - do granicy gminy Kuczbork w kierunku Niedziałk "

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wartość inwestycji - 212 038 zł.

F I N A N S O W A N I E

75% / 159 029 zł. / - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% / 21 203 zł. / - Budżet Państwa
15% / 31 806 zł. / - Budżet Gminy

Turza Wielka

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że 31 sierpnia 2005 r. zakończono realizację projektu - „ Przebudowa drogi gminnej nr 017 Turza Wielka - do drogi wojewódzkiej w kierunku Wola Kęczewska "

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wartość inwestycji - 215 904 zł.

F I N A N S O W A N I E

75% / 161 928 zł. / - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% / 21 590 zł. / - Budżet Państwa
15% / 32 386 zł. / - Budżet Gminy

SzybkiPit