Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Remont świetlicy wiejskiej w Turzy Wielkiej

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Wielka” nr umowy RW.II.0218-1-66/06-61412-UM4700002/06 z dnia 15.12.2006r. i aneks nr 1do umowy z dnia 03.07.2007r., realizowany w ramach SPO „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

 Wartość projektu: 

 

Kwota wnioskowana

Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie

Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu

Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne

Kwota środków otrzymana

w ramach pomocy z Programu

123.451,00

98.386,00

123.451,00

123.451,00

0,00

 

 

 

Na początek zmodernizowano elementy zewnętrzne tzn. rozebrano istniejące nawierzchnie i położono obrzeża betonowe chodnika, wyłożono nawierzchnie parkingu i chodnik z kostki betonowej oraz położono okładziny schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych. Następnie zmodernizowano poszczególne elementy budynku świetlicy wiejskiej:

1. Wymiana dachu:  rozebranie istniejącego pokrycia oraz pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą polisterem - płyty dachowe, wymianę gąsiorów, okapów, rynien, rur spustowych.

2. Położenie podłóg i posadzek: rozebranie podłóg białych na wpust i położenie podłogi z płytek ceramicznych. Planowano położenie podłóg drewnianych, z desek struganych, ale podczas realizacji przedsięwzięcia okazało się iż  ta część świetlicy będzie służyła do celów konsumpcyjnych, dlatego też uznano, że bardziej funkcjonalna i praktyczna będzie podłoga z płytek ceramicznych. Koszt położenia takich posadzek będzie taki sam, jak położenie podłóg drewnianych.

3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych: wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych i wstawienie okien jednoramowych oraz osadzenie wrot do garażu stalowych ocieplonych, dwuskrzydłowych.

4. Położenie boazerii wewnętrznej: położenie boazerii z listew drewnianych lakierowanych oraz elementów wykończeniowych boazerii.

5. Roboty malarskie: uzupełnienie tynków wewnętrznych, zeskrobanie starej farby oraz ponowne pomalowanie tynków sufitów i tynków ścian farbami emulsyjnymi.

6. Tynki zewnętrzne: uzupełnienie tynków zewnętrznych oraz uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków zewnętrznych.

Spis Rolny 2020
SzybkiPit