Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Gmina Lipowiec Kościelny od 01.02.2019r. do 29.02.2020r. będzie realizowała projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 51/80/FPGP/2018r. Grant będzie realizowany przy wspłpracy z Operatorem Fundacją Promocji Gmin Polskich, ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa. 

W ramach projektu planuje się organizację szkoleń z zakresu:

  1. Rodzic w Internecie – 4 grupy po 12 osób              
  1. Moje finanse i transakcje w sieci- 1 grupa 12 osób  
  2. Tworzę własną stronę internetową (blog)– 1 grupa 12 osób           
  3. Działam w sieciach społecznościowych – 1 grupa 12 osób 
  4. Rolnik w sieci- 1 grupa 12 osób.      

Rekrutacja będzie przeprowadzona od maja 2019r. Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy z doświadczeniem tj. udokumentowane przeprowadzenie min. 50h. szkoleń.

 Nie przewiduje się wolontariatu. Zgodnie z wytycznymi dot. uzyskania grantu Gmina zaplanowała zakup komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń, jednak po zakończeniu realizacji projektu jest w obowiązku przekazać sprzęt do szkół z terenu Gminy Lipowiec Kościelny.

Dofinansowanie 100% - 49 440,00 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt grantowy pn.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

 

REKRUTACJA 06.05.2019 do 31.05.2019r.

  ogloszenie_informacja.doc

  zarzadzenie_w_spr_wprowadzenia_regulami_nu_naboru_uczestnikow_do_projektu.docx

  regulamin_naboru_uczestnikow_do_projektu.docx

  komplet_zalacznikow_do_zgloszenia_udzialu_w_projekcie.docx

 
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

SzybkiPit