Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Fundusz Sprawiedliwości - Doposażenie Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w sprzęt ratowniczy

Projekt „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w sprzęt ratowniczy”  realizowany na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1686/18 z dnia 29.08.2018r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Wartość projektu brutto: 22109,25 zł

Wydatek kwalifikowalny – kwota brutto 22109,25 zł

(dofinansowanie 99% - kwota brutto 21888,15 zł,

wkład własny 1% - kwota brutto 221,10 zł.)

Kategoria wydatków: koszty merytoryczne:

1. Przenośny zestaw oświetleniowy zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny i OSP Turza Mała (po 1 szt.), 2. Agregat prądotwórczy zakupiono dla OSP Niegocin ( 1 szt.), 3. Pilarka do drewna zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny i OSP Niegocin (po 1 szt.), 4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów zakupiono dla OSP Turza Mała (1 komplet), 5. Detektor wielo lub jednogazowy zakupiono dla OSP Turza Mała (1 szt.), 6. Latarka akumulatorowa zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny, OSP Turza Mała i OSP Niegocin (po 2 szt.), 7. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny (1 zestaw), 8. Plandeka wielofunkcyjna zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny i OSP Turza Mała (po 1 szt.), 9. Sprzęt do oznakowania terenu akcji zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny i OSP Turza Mała (po 1 szt.), 10. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego zakupiono dla OSP Lipowiec Kościelny (1 szt.).

 

Fundusz Sprawiedliwości - Doposażenie Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w sprzęt ratowniczy

Spis Rolny 2020
SzybkiPit