Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym

Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym

Gmina Lipowiec Kościelny realizuje projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego PROW na lata 2014-2020

wartość całkowita projektu: 139 988,83 zł.

Koszty kwalifikowalne 36,37%: 71 025,59zł

Wysokość dofinansowania 63.63%: 45 193,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 30.10.2018r.

Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym PROW 2014-2020

SzybkiPit