Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 - Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo

 

 Znalezione obrazy dla zapytania herb województwa mazowieckiego

 

 


Zadanie pn:

zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo”
zrealizowane w 2018 r. współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

Całkowita wartość Zadania wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym całkowita wartość Kosztów kwalifikowanych Zadania wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Województwo Mazowieckie zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi Dotacji stanowiącej do 50 % wartości Kosztów kwalifikowanych realizacji Zadaniaw kwocie nie przekraczającej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w celu sfinansowania przez Beneficjenta realizacji ww. Zadania

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 15 października 2018r.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 - Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo

SzybkiPit