Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 - Zagospodarowanie placu przy OSP Turza Wielka

Znalezione obrazy dla zapytania herb województwa mazowieckiego

 

zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy OSP Turza Wielka”
zrealizowane w 2018 r. współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

Całkowita wartość Zadania wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym całkowita wartość Kosztów kwalifikowanych Zadania wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Województwo Mazowieckie zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi Dotacji stanowiącej do 50 % wartości Kosztów kwalifikowanych realizacji Zadaniaw kwocie nie przekraczającej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w celu sfinansowania przez Beneficjenta realizacji ww. Zadania

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 15 października 2018r.

 

          

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 - Zagospodarowanie placu przy OSP Turza Wielka

Spis Rolny 2020
SzybkiPit