Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych 2019r.

  harmonogram_odbioru_odpadow_na_2019r_.pdf

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych I półrocze 2019r.

  harmonogram_wielkogabaryty_2019.pdf

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych II półrocze 2019r.

  harmonogram_wielkogabaryty_ii_polrocze_2019.pdf

SzybkiPit