Szkody łowieckie

PLAN POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ

    plan_polowan__kola_lowieckiego_nr_3.docx

PLAN POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE PONOWA

  plan_polowan.pdf

PLAN POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE NEMROD

  plan_polowan_kola_lowieckiego_nemrod.pdf

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH HUTA WARSZAWA

  plan_polowan_kl_83_huta_warszawa_20182019.pdf

 INFORMACJA Z DNIA 03.01.2018R KOŁA ŁOWIECKIEGO PILICA

  informacja_z_dnia_03012018_kolo_lowieckie_pylica.pdf

INFORMACJA Z DNIA 07.01.2018R KOŁA ŁOWIECKIEGO PONOWA

  informacja_o_polowaniach_zbiorowych_w_obwodzie_nr_57_z_dnia_07012019r.pdf

INFORMACJA Z DNIA 10.06.2019R KOŁA ŁOWIECKIEGO PONOWA

  informacja_z_dnia_10062019r_kolo_lowieckie_ponowa.pdf

INFORMACJA Z DNIA 02.08.2019R KOŁA ŁOWIECKIEGO PONOWA

  informacja_o_terminach_polowan_z_dnia_02082019r.pdf

SzybkiPit