Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

„Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny"

 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, iż w dniu 18.08.2016r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu o nazwie „Przebudowa drogi w obrębie wsi  Turza Mała oraz drogi gminnej  w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny"  na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin realizacji: listopad 2018r.

Koszt ogólny: 483 264,76 zł

Kwota dofinansowania 63,63%: 307 501,00 zł

Wkład własny: 175 763,76 zł

 

Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny

Spis Rolny 2020
SzybkiPit