Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

„Przebudowa drogi nr 2301W Zawady - Lipowiec Kościelny - Kęczewo - granica województwa w miejscowości Lipowiec Kościelny”

 

              Mazowsze serce Polski Logo       

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, iż w dniu 18.08.2016r. podpisano umowę  z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu o nazwie „Przebudowa drogi nr 2301W Zawady - Lipowiec Kościelny - Kęczewo - granica województwa w miejscowości Lipowiec Kościelny” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00158-65151-UM0700253/16 z dn. 18.07.2016r., Aneks nr 1  z dn. 29.11.2016r i aneks nr 2 z dn. 09.02.2017r

Okres realizacji zadania- 2016r.

Koszt ogólny: 529 327,49 zł

Kwota dofinansowania 63,63%: 329 416,00 zł

Wkład wlasny: 199 911,49 zł

 Po przetargu:

koszt ogólny: 330948,23zł.

Kwota dofinansowania 63,63%: 210 582,00 zł.

Wkład własny: 120 366,23 zł.

Przebudowa drogi nr 2301W Zawady - Lipowiec Kościelny - Kęczewo - granica województwa w miejscowości Lipowiec Kościelny

Spis Rolny 2020
SzybkiPit