Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

  raport_z_przeprowadzonych_konsultacji_spolecznych__warsztatow_strategicznych.docx

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny do wypełnienia ankiety, której celem jest diagnoza lokalnych problemów społecznych. 

Każdy głos będzie dla nas cenną informacją!

 

Ankieta 

 

Prosimy o wypełnianie ankiet do dnia 20 kwietnia 2016 r.

strategia_wersja_po_konsultacjach_v2_wersja_ostateczna.pdf

 


SzybkiPit