Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Budowa ścieżki rowerowo - pieszej z miejscem integracji mieszkańców miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny

W dniu 06.06.2014r. Gmina Lipowiec Kościelny podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Budowa ścieżki rowerowo - pieszej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny" w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Kwota dofinansowania to 124 318,00 zł. wartość całej inwestycji to ok. 190 000,00 zł.

Budowa ścieżki rowerowo - pieszej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny

SzybkiPit