Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 109.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016 roku  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowiec Kościelny


Uchwała Nr 125.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013roku  w sprawie:  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

SzybkiPit