Harmonogram odbioru odpadów


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon - I półrocze 2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w 2017 r.

 


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w 2016 r.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon


 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2015 r.

 Obwiązuje od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2015 r.

Obwiązuje od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2014 r.

Obwiązuje od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

 Obwiązuje od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2013 r.


SzybkiPit