Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Lepszy start w przyszłość

Od dnia 21.01.2014r.  Gmina Lipowiec Kościelny realizuje projekt systemowy ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL   nr POKL.09.01.01-14-138/13 pt.  „Lepszy start w przyszłość”. Całkowita wartość projektu to 320 930,00 zł.

Projekt w całości realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu przygotowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych w Lipowcu Kościelnym,. Zawadach, Łomi i Turzy Małej do przyjęcia dzieci trzy i czteroletnich do szkoły. W związku z powyższym zaplanowano zakup doposażenia we wszystkich szkołach tj. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papiernicze, sprzęt AGD i RTV itp. W ramach projektu pomieszczenia i łazienki dla dzieci oraz personelu zostaną odnowione, wyposażone w podgrzewacze wody, nowe umywalki, podesty do sedesów itp. Odnowione zostaną szatnie.

 Projekt będzie realizowany od 21.01.2014r. do 31.12.2014r.

Spis Rolny 2020
SzybkiPit