Lepszy start w przyszłość

Od dnia 21.01.2014r.  Gmina Lipowiec Kościelny realizuje projekt systemowy ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL   nr POKL.09.01.01-14-138/13 pt.  „Lepszy start w przyszłość”. Całkowita wartość projektu to 320 930,00 zł.

Projekt w całości realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu przygotowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych w Lipowcu Kościelnym,. Zawadach, Łomi i Turzy Małej do przyjęcia dzieci trzy i czteroletnich do szkoły. W związku z powyższym zaplanowano zakup doposażenia we wszystkich szkołach tj. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papiernicze, sprzęt AGD i RTV itp. W ramach projektu pomieszczenia i łazienki dla dzieci oraz personelu zostaną odnowione, wyposażone w podgrzewacze wody, nowe umywalki, podesty do sedesów itp. Odnowione zostaną szatnie.

 Projekt będzie realizowany od 21.01.2014r. do 31.12.2014r.

SzybkiPit