Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Dziecięca Akademia Przyszłości

 Projekt realizowany przez  Szkołę Podstawową im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym  pt. „Dziecięca akademia przyszłości -  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Nr umowy o dofinansowanie  497/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 20.09.2012r.

Wartość projektu 18 024,00 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                     

 

                            

 

                                       

 

                            

 

 

 

SzybkiPit