Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewiczyn w Gminie Lipowiec Kościelny

 Projekt o nazwie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewiczyn w Gminie Lipowiec Kościelny" ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty  Umowa o przyznanie pomocy nr 00012-6930-UM0740143/12 z dnia 4  grudnia 2012r. Wartość projektu 64464,21. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej połączony z modernizacją został przeprowadzony zgodnie z kosztorysem inwestorskim i dokumentacją techniczną. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, murarskie, prace w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty tynkarskie. Wykonana została także izolacja podposadzkowa, podłoże pod posadzki, roboty malarskie oraz ciesielskie. Został wykonany sufit podwieszany wraz z wykonaniem dodatkowego rusztu. Ponadto położono płytki w korytarzu,  łazienkach i kuchni. Innowacją była także  wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna. Wszystkie wyżej wymienione prace przyczynią się do osiągnięcia celu głównego operacji, tj. poprawienia jakości życia ludzi na obszarze wiejskim, poprzez rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

                                  

 

                                  

 

                       

SzybkiPit