Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rumoka i Wola Kęczewska w Gminie Lipowiec Kościelny

projekt o nazwie „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rumoka i Wola Kęczewska w Gminie Lipowiec Kościelny” , nr umowy 0084-6930-UM0730103/11  RW.VII.7161.5.37.2011.MG z dnia  28 sierpnia 2012r w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość całkowita 235 493,96. Kwota dofinansowania 109 280,00 zł.

W ramach etapu wykonano remont świetlic wiejskich w miejscowościach  Rumoka i Wola Kęczewska. Prace wykonano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi tj. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych, kładzenie płytek roboty malarskie , ciesielskie, szklarskie, elewacyjne, w zakresie stolarki budowlanej, roboty murarskie i murowe, wykonano instalacje elektryczne , wodno - kanalizacyjne itp. 

 

                                                 

 

SzybkiPit