Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Zamówienia do 14 tys. EUR.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizacje zadania: Koordynator merytoryczny projektu POKL 5.2.1.  pt. „Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach:

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Na piśmie zgodnie z załączonym drukiem oferty.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator merytoryczny projektu POKL 5.2.1. , do którego zadań należeć będzie:

 1. Nadzór nad równym dostępem do projektu,
 2. Wsparcie zarządzania, promocji i rekrutacji,
 3. Nadzór nad ewaluacją projektu,
 4. Monitoring produktów i rezultatów (ankiety ewaluacyjne i wywiady).

Termin realizacji usługi: 1.04.2012r. – 31.07.2013r.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena usługi oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów z POKL.

 1. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Posiadane kwalifikacje, doświadczenie w realizacji projektów POKL oraz posiadanie działalności gospodarczej w w/w zakresie.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, 20.03.2012 r. do godz. 15³°.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, 21.03.2012 r.

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

 

oferta.docx

 

 

 

 

 


 

 

Lipowiec Kościelny, dnia 2012.04.02.

 

O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

      Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie „koordynator merytoryczny projektu”  w ramach projektu „Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrana została oferta firmy:

Aldona Zasina ,

SiD Szkolenia i doradztwo Aldona Zasina,

zam. Mława.

 

Otrzymują:

1. Aldona Zasina ,

   SiD Szkolenia i doradztwo Aldona Zasina,

   zam. Mława.

2. Kortland & Associates Sp. z o.o.

    Warszawa, ul. Mesyńska 3 

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit